Tin tức cập nhật

Nắm bắt tin tức từ chúng tôi

Và những công nghệ mới nhất trên thế giới

Image

Google Adsense thay đổi những gì trong năm 2017?

2017-03-10

Youtube sẽ đưa ra một số thay đổi như trong quá trình đăng tải video phát hiện vi phạm bản quyền sẽ bị xóa bỏ ngay và không cho đăng tải, thay vì đăng tải